سفر ترامپ به کوریائی شمالی

ترامپ حین سفر به کوریائی شمالی نشست بسیار خوب با کیم جونگ یون خواهد داشت.