سفير افغانستان در ايران: گروه هاى تروريستى اهداف فراتر از افغانستان عليه همسايگان ما دارند


By پژواک on 13 January 2018
تهران (پژواک، ٢٣ جدى ٩٦): سفیر افغانستان در ایران ميگويد که کشورهای همسایه و منطقه در برخورد با گروه‌های تروریستی در افغانستان، نبايد تفکیک قايل شوند؛ چون تروریسم خوب و بد وجود ندارد.

داکتر نصیراحمد نور اين مطلب را در گفتگو با يک رسانۀ ايرانى در تهران بيان کرده است.

وى خاطر نشان نموده که... read more