سفیر روسیه: در افغانستان کمپاین تبلیغاتی بر ضد روسیه جریان دارد

الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه در کابل گفته است که سیاست روسیه مدرن در افغانستان و منطقه در معرض خطر کمپاین تبلیغاتی برنامه‌ریزی‌شده ضد روسیه برای بی‌اعتبار ساختن این کشور قرار دارد.