سقوط بازار سهام در امریکا ریکارد زد

در پیوند با تاثیرات منفی جنگ تجاری امریکا و اظهارات پی هم دونالد ترامپ، بازار سهام امریکایی سقوط کرده است.