سمنگانى ها: فايدۀ بيشترمعادن زغال سمنگان به ديگران مى رسد


By برات on 13 February 2018
ايبک (پژواک، ٢٤ دلو٩٥): مطابق قانون، بايد پنج درصد عوايد معادن در ولايت ذيربط هزينه شود؛ اما باشنده هاى سمنگان مى گويند که از اين حق شان محروم مانده و از زغال سنگ اين ولايت نيز طورى که شايان است، سود نبرده اند.

ولايت سمنگان در شمال کشور در مسير شاهراه کابل- بلخ موقعيت دارد. زغال سنگ اين ولايت که... read more