سنای امریکا: درقضیۀ خاشقجی توجه باید بر عربستان متمرکز باشد

سناتوران امریکایی ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستان سعودی را یک تخطی آشکار از حقوق بشر خوانده اند.