سيد حفيظ الله هاشمى به حيث کميشنر جديد کميسيون انتخابات تعیین شد


By اباسين زهير on 13 January 2018
کابل(پژواک، ٢٣ جدى ٩٦): سيد حفيظ الله هاشمى، از سوى رييس جمهور، به حيث کميشنر جديد کميسيون مستقل انتخابات تعیین گردید.

يک منبع رياست اجرائيه، امروز(٢٣جدى) به آژانس خبرى پژواک گفت که سيد حفيظ الله هاشمى، امروز از سوى رييس جمهور به حيث کميشنر جديد کميسيون مستقل انتخابات تعيين شده است.

از سويى... read more