شش مرکز پروسس زعفران در هرات با وسایل معیاری تجهیز شدند

شش مرکز پروسس زعفران در ولایت هرات با وسایل معیاری تجهیز شدند.


عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز یک‌شنبه «۲۴جدی۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت که این مراکز به حمایت مالی وزارت زراعت و مالداری به هزینه چهار و نیم میلیون افغانی تجهیز شده‌اند.


آقای رحمانی می‌گوید که پس از اين زعفران افغانستان به استندردهای جهانی به بازارهای خارجی صادر خواهد شد.