شورای سرتاسری علما: طالبان به نداى صلح حکومت لبيک بگويند


By عزيزالله همدرد on 14 March 2018
کابل(پژواک،٢٣حوت٩٦): شورای سرتاسری علمای افغانستان، ضمن حمايت از طرح تازۀ صلح حکومت با طالبان مى گويند که طالبان، بايد به مذاکرات بين الافغانى حاضر شوند و دست از جنگ و ويرانى کشور بردارند.

دراعلاميه شورای سرتاسری علمای افغانستان که يک کاپى آن، به آژانس خبرى پژواک رسيده است گفته شده که اين شورا،... read more