صالح: زنان «سیاه سر» نیستند آنها باید رأی بدهند

رئیس پیشین امنیت ملی گفته است که، زن باید رأی بدهد٬ زن وقتی رأی داده میتواند که خودش را از القابی چون عاجزه ، سیاه سر ، کوچ ، مادر اولادها ، بوبوی فلانی و غیره دور ساخته و حق زن بودن خود را بداند.