صربیا، ویزه آزاد برای ایرانی‌ها را، فسخ کرده است

حکومت صربیا، روز پنجشنبه این اقدام را در میان ادعا‌های اتخاذ کرده که گویا اتباع ایران از این امتیاز سوء استفاده ...