صلیب سرخ 'پس از تفاهم با طالبان' فعالیتش را در افغانستان از سر گرفت

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که تفاهم با گروه طالبان روی تضمین مصونیت کارمندانش سبب شده تا فعالیتش را در افغانستان از سر گیرد. گروه طالبان حدود دو ماه قبل از "بی‌تفاوتی" این سازمان در قبال اعتصاب زندانیان این گروه در زندان پل‌چرخی کابل انتقاد کرده بود.