عارف: صادرات پوست قره قل به خارج افزایش یافته‎است

انستیتوت پروسس و صادرات پوست قره قل بلخ می‌گوید که امسال به حد کافی صادرات پوست قره قل به خارج از کشور صورت گرفته‌است.


محمد عارف مدیر اداری این انستیتوت امروز یک‌شنبه «۲۴جدی۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال ۱۳۹۶ بیش از پنج صد هزار پوست قره قل به کشورهای آسیا میانه و اروپایی صادر شده‌اند.


به گفته وی در سال گذشته این رقم به یک صدو پنجاه هزار می‌رسید.


وی می‌گوید که در بازارهای خارجی یک پوست قره قل از ۵۰ تا ۷۰ دالر قیمت دارد.


پوست قره قل یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان بوده که از آن در لباس‌های زمستانی کلاه و غیره استفاده می‌شود.