عبدالله: افغانستان در خط اول مبارزه با تروریزم و افراط‌گرایی قرار دارد

هفدهمین نشست سران کشورهای عضو شانگ‌های به روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان ...