عبدالله عبدالله: حکومت متعهد به برگزاری انتخابات شفاف است

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان می‌گوید، برگزاری انتخابات شفاف و قابل اعتماد، تضمین کننده استقرار و ثبات در کشور است.


عبدالله عبدالله در دیدار عصر دوشنبه اش با پیری مایدون نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان هم‌چنان گفت، حکومت برای برگزاری چنین انتخابات متعهد است.


آقای مایدون در این نشست گفت، اتحادیه اروپا با روند انتخابات در افغانستان همکاری لازم خواهد کرد.


نماینده اتحادیه اروپا امیدواری دارد که مردم به صورت گسترده در انتخابات ماه میزان شرکت کنند.


با آغاز روند ثبت نام رأی دهنده‌گان به روز شنبه، از کمرنگ بودن حضور مردم در این روند، در چند ولایت افغانستان خبر داده شده‌است.