عبدالله: پیشرفت در کشور بدون در نظر گرفتن نقش زنان ممکن نیست


By محمد حلیم کریمی on 13 February 2018
کابل(پژواک، ٢٤ دلو ٩٦): رييس اجرایی حکومت افغانستان، ضمن تاکيد بر نقش زنان در تمام بخش ها و حفظ حقوق آنها در روند صلح با مخالفين مسلح دولت، گفت که بدون حضور زنان در عرصه های مختلف پیشرفت به میان نمی آید.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، که امروز در سیمینار یک روزه تحت نام «رویکردهای... read more