عبدالهادی ارغندیوال می‌گوید هیچ کس حق سلب عضویت وی در حزب اسلامی را ندارد

عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی می‌گوید، با وجود فیصله حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وی در چوکات ...