عدم اطمینان روسیه به برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در زمان اعلام‌شده

ضمیر کابلوف نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور پوتین در افغانستان می‌گوید که احتمال برگزار نشدن انتخابات پارلمانی افغانستان در زمان تعیین شده وجود دارد.