عدم دسترسی به اطلاعات، چالش بزرگ در برابر گزارشهای تحقيقی در افغانستان است


By شکیلا کجابی on 17 April 2018
کابل (پژواک، ٢٨حمل ٩٧): یک نظرپرسى تازۀ دفتر حمايت کننده رسانه ‌های آزاد افغانستان (نى)، نشان مى دهدکه عدم دسترسى به اطلاعات بيشتر از ناامنى، بزرگترين معضل و چالش رسانه ها در کار تهيۀ گزارش هاى تحقيقى مى باشد.

ديدبان رسانه ‌های دفتر نی، به منظور بررسی کارهای تحقيقى در رسانه ‌های افغانستان؛... read more