عذرخواهی رئیس جمهور غنی از خانواده‌های قربانیان بمباران هوایی کندز

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در دیدار با خانواده‌های قربانیان حمله هوایی ارتش بر مسجدی در ولسوالی دست ارچی کندز، از آنان معذرت خواهی نموده است.