عرفان: افزایش فشارها، پاکستان را وادار می‌سازد تا با پروسه صلح همکاری کند

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با استقبال از اظهارات اخیر جان نیکولسن می‌گوید که افزایش فشارهای جهانی بر پاکستان ممکن ...