عضو کمیسیون انتخابات افغانستان: حلقاتی در ریاست‌جمهوری برای ما مانع ایجاد می‌کنند

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید حلقاتی در اطراف محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری این کشور در کارهای استخدام این کمیسیون مانع ایجاد می‌کند. اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرد.