غنی: حکومت وحدت ملی تهداب صلح، ثبات و رفاه را در کشور می‌گذارد

هر چند با وجود تلاش‌های زیاد طالبان تا حال به گونه رسمی حاضر به گفتگوهای صلح نشده‌اند اما رئیس جمهور افغانستان می‌گوید ...