غنی: صلاحیت استفاده از زور منحصر به نهادهای امنیتی افغانستان است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته که اختیار استفاده از نیروهای امنیتی باید در انحصار نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان باشد و هیچ "فرد" یا گروهی دیگر نباید صلاحیت و توان استفاده از زور را در این کشور داشته باشد.