فدریکا موگرینی: نقض فاحش در برجام صورت نگرفته است

فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی می‌گوید، طرف‌های باقی ماندۀ معامله هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اقدامات تهران را نقض فاحش از تطبیق این موافقتنامه نمی‌دانند.