قتل مادر بخاطر گوشکی‌های شکسته‌شده

پولیس ایالت کالیفورنیای امریکا مردی را که مادرش را بخاطر گوشکی‌های (هدفون) شکسته، به قتل رسانیده، بازداشت نموده است.