قريۀ "يکه توت" در ولسوالی پشتونکوت فارياب سقوط کرد


By کوهى on 14 March 2018
ميمنه (پژواک،٢٣حوت ٩٦): مقام های محلی در ولايت فارياب می گويند که قريۀ يکه توت در منطقه سرحوض ولسوالى پشتونکوت، پس از مدت ها محاصره سر انجام به دست طالبان سقوط کرد و نيروهای کوماندو و خيزش های مردمی که آنجا مستقر بودند، در دو پوسته بر فراز کوه ها محاصره هستند.

محمد طاهر رحمانی رئيس شورای ولايتی... read more