قند پارسی؛ بازگشت گنجشک‌ها از سفر نهم

نهمین دوره جشنواره ادبی قند پارسی، در ۱۶ و ۱۷ حوت/بهمن سال جاری در تالار حوزه‌هنری تهران دایر شد. این جشنوارۀ ادبی دوسال یکبار برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی و معرفی استعدادهای جوان شعر و داستان افغانستان است.