"له ایرانه مو خپل مړي په پیسو واخیستل"

د افغانستان تخار کلفګان ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي وايي د غریبۍ له له امله یې ځوانان ایران ته ځي، خو هلته بیا د نشه یي توکو د قاچاق په تړاو د مرګ سزا ورکول. دوی ادعا کوي چې له اعدام وروسته د خپلو دوستانو مړې له ایرانه په پیسو اخلي.