له ښوونځیو د سنګر په توګه د پوهنې وزارت ادعا، کورنیو چارو وزارت رد کړه

په‎داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې چې افغان پوځیانو او وسله‎والو مخالفینو له ۶۷ ښوونځیو...