لیبیا کې د جګړې اور نه دی سوړ شوی

د لیبیا په طرابلس کې، دغه تېره شنبه او یکشنبه کور په کور نښتې وشوې. نښتې د لیبیا حکومتي ځواکونو او هغو وسله والو ترمنځ شوې چې قومندان خلیفه حفتر ته وفادار دي.