مدلینگ؛ حرفه‌ای جذاب اما پرخطر برای زنان افغان

در چند سال اخیر چندین گروه مدلینگ زنان و مردان، در کابل فعال شده‌اند، اما شمار زنان در این گروه‌ها همیشه کمرنگ و انگشت شمار بوده.