مدیریت سیستم های اس-۳۰۰ سوریه به نظامیان ایرانی سپرده شده است

منبعی نزدیک به سازمان های استخباراتی امریکا و اسرائیل میگوید که مسئولیت مدیریت سیستم های دفاع هوایی اس-۳۰۰ که اخیراً توسط روسیه به سوریه تحویل داده شده، به نظامیان ایرانی سپرده شده است.