مرد انگلیسی روح سوار بر اسب در قلعه قدیمی را ضبط ویدیو کرد+ویدیو

یک مرد 41 ساله انگلیسی در جریان تصویربرداری از قلعه باستانی برکلی با استفاده از پهپاد تصویربردارش، یک روح سوار بر اسب را ضبط ویدیو کرده است.