مسئول جلب و جذب گروه داعش در شهر کابل بازداشت شد


By آژانس خبرى پژواک on 17 May 2018
کابل (پژواک، ٢٧ ثور٩٧): رياست امنيت ملى ميگويد که مسئول جلب و جذب گروه داعش با یک همکارش، در شهر کابل بازداشت شده است.

در خبرنامه اى که از سوى اين رياست به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی، در یک عملیات مسئول جلب و جذب گروه داعش به نام عبدالمهین... read more