مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در روسیه بسیار برازنده خواهند بود

کاسپیر رورشتید (Kasper Rorsted) رئیس کمپنی ادیداس (Adidas) تصورات خود راجع به مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در روسیه، تکبر آلمانان و ستاره گان آلمانی بیان نموده است. ما، برعلاوه این، از او به سوالات در عرصه فیتنیس نیز مشوره ها دریافت کرده ایم.