مسابقه‌ هندوانه‌خوری در قندوز برای تشویق مردم به مصرف بیشتر

ده‌ها نفر برای اولین بار در ولایت جنگ‌زده قندوز در شمال‌شرق افغانستان، در یک مسابقه هندوانه خوری شرکت کردند.