مسلمانان هند نتانیاهو را با شعار "اسرائیل مرده باد" استقبال نمودند

مسلمانان در دهلي نو در آستانه سفر نتانياهو به هند تظاهرات اعتراضی برگزار کردند و تصاویر نتانياهو و بیرق اسرائیل را آتش زده اند .