مقامات ارزگان: داکتران پاکستانی برای طالبان خدمات صحی عرضه می‌کنند

مقام‌های محلی ارزگان می‌گویند، پاکستان برای طالبان افغان در این ولایت مراکز صحی ایجاد کرده و داکتران پاکستانی در آنجا به تداوی جنگجویان آن‌ها می‌پردازند.


دگروال رحمت شاه قیمتی قوماندان لوای چهارم پیاده اردوی ملی به رادیو آزادی گفت، در این مراکز صحی زخمی‌های طالبان تدوای می‌شوند که در نبرد با نیرو‌های امنیتی افغان جراحت بر می‌دارند.


دگروال رحمت شاه قیمتی گفت، این مراکز در محلات مربوط به ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ایجاد شده که طالبان در آنجا حاکمیت دارند.


وی افزود:


" اطلاعاتی کشفی که بدست ما آمده نشان می‌دهند که طالبان را داکتران خاص پاکستانی با شرایط عصری کنونی تداوی می‌کنند. آن‌ها در استقامت چارچینو هم کلینیک‌های صحی ایجاد کرده و جنگجویان طالبان را تداوی می‌کنند."


اما دگروال قمیتی در مورد تعداد دقیق مراکز صحی چیزی نگفت.