مقامات امریکا و ترکیه در مورد مبارزه علیه تروریزم گفتگو میکنند

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا با مقامت ترکیه در مورد مبارزه با گروه های تروریستی داعش، القاعده و جبهة النصره گفتگو خواهد کرد.