مقام امریکایی: گفتگوها با طالبان پیشرفت کرده است

ایالات متحده امریکا می گوید پیشرفت‌هایی در مذاکرات با طالبان بدست آمده که می‌تواند زمینه را برای نهایی کردن پیش‌نویس توافقی با این گروه فراهم کند.