ملاقات سفیر روسیه با نماینده وزارت خارجه کوریائی شمالی

سفیر روسیه و نماینده وزارت خارجه کوریائی شمالی مذاکرات بین کوریآ شمالی و جنوبی را تحت بررسی قرار دادند.