ملګري ملتونه: ایران په یمن کې د وسلو له ممنوعیت څخه سرغړونه کړې

د ملګرو ملتونو متخصصین وایې چې ایران په یمن کې د دغه سازمان د وسلو له ممنوعیت څخه سرغړونه کړې ده.