منبع: مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان به میانجگری حزب اسلامی آغاز می‌شود

قرار است مذاکرات صلح میان حکومت و نماینده‌های طالبان در ترکیه به میانجگری حزب اسلامی آغاز شود. در ادامه تلاش‌ها به‌خاطر ...