موحد: ۱۶ قاچاقبر و فروشندۀ مواد مخدر از نقاط مختلف بازداشت شدند

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته ۱۶ تن را از ولایات مختلف کشور به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده‌است.


خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه گذشنه به رادیو آزادی گفت، این ۱۶ تن هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر در چهار ولایت کشور بازداشت شدند که دو خانم نیز شامل آنان می‌باشند.


از نزد آنان ۹ کیلو گرام هیروئین، ۱۸ کیلو گرام مورفین، ۲۵ کیلو گرام تریاک، ۶۹ کیلو گرام چرس، مقدار پول نقد و سه عراده موتر نیز ضبط شده‌است.