موش‌ها پول بانک را خوردند + ویدیو

موش‌ها با راه‌یابی به درون یک دستگاه خودپرداز بانک یا ATM در نزدیکی شهر آستانه، مقداری پول را جویدند.