میان روسیه و عربستان ۲۰ موافقت‌نامه به امضا رسید

این موافقت‌نامه‌ها بخش‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های فضایی، فرهنگ، صحت، تکنالوژی پیشرفته و زراعت را در بر می‌گیرد.