ناسا زمستان مریخ را نشان داد

ناسا عکس های از زمستان مریخ را که توسط ایستگاه اتومات Mars Reconnaissance Orbiter گرفته شده است منتشر کرد.