نثار احمد عبدالرحیمزی توانست مدال برنز المپیک جوانان را کسب کند

نثار احمد عبدالرحیمزی تکواندو کار افغان توانست مدال برنز المپیک جوانان را کسب کند ...