نخستین هلیکوپتر ساخت اوکراین برای نخستین بار پرواز کرد+ویدیو

نخستین هلیکوپتر ساخت اوکراین تحت نام "نادژدا" پرواز آزمایشی اش را در شهر زاپروژیا انجام داد.